EMP II Blok Mastar Test İstasyonu

Blok mastar sınıflarının kontrolünü sağlayan yarı otomatik sistemlerdir. Özel olarak koşullandırılmış laboratuvarlar da diğer mastar türlerinin kalibre etmek için kullanılan test cihazları ; hassas göstergeleri ve ölçüm aletlerini ayarlamak için ölçüm odalarında üretim sahasında kullanılır.

EMP II Blok Mastar Test İstasyonu